Administrator

Administrator

(0 comments, 9 posts)

Tomasz Mikos

Dodane przez Administrator

Zapraszamy na pielgrzymko-wycieczkę do Włoch: 8-19 lipca 2024

(więcej…)

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu zakupowym nr 1/2023 na realizację zadania pn: „Renowacja zachodniej ściany Kolegiaty Bożego Ciała w Bieczu – część szczytowa – Etap I” dofinansowywane z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nr RPOZ/2022/6137/PolskiLad.

(więcej…)

INTENCJE MSZALNE – 34. Niedziela Zwykła 26.11.2023

(więcej…)

Jubileusz 25-lecia działalności Grupy Misyjnej

Dnia siódmego września 2014 r. w bieckiej Kolegiacie pw. Bożego Ciała świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia działalności Grupy Misyjnej.

Oddaliśmy Panu Bogu 25 lat swej służby w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Przygotowani przez dziewięciomiesięczną Nowennę, rozpoczętą w Święto Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, a zakończoną w święto Jej Wniebowzięcia, w Boże Ręce, przez Bożej Matki Serce złożyliśmy wszystkie te lata: nasz czas, trud, wyrzeczenia, małe, sercem pisane modlitwy i wdowi grosz.

Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych: Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła (PDRW i PDPA) ks. Dr Maciej Będziński wygłosił budujące Słowo Boże, które dotarło i poruszyło serca Parafian, gdyż wszyscy poczuli się misjonarzami aż po krańce ziemi. Podkreślił wielki udział chorych w misyjnym dziele Kościoła Świętego. My, którzy mamy bezcenny skarb wiary musimy się nią dzielić i przymnażać chwały Bożej w świecie. Powszechność Kościoła św. wnosi Chrystusa w bogactwo kultur, również uczy jak czerpać dobre wartości z różnorodności i doświadczeń narodów pielgrzymujących różnymi drogami ku Bogu Prawdziwemu.

Eucharystię koncelebrowali ks. dr Władysław Kret Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała, który odprawiał Mszę św. za żyjących i zmarłych członków Grupy Misyjnej, o. Placyd Koń OFM, który przybył na Jubileusz wraz z Franciszkańską Grupą Misyjną przy Parafii pw. Św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu i w jej intencji ofiarował Mszę św., jak również Opiekunowie Grupy: ks. Grzegorz Czeluśniak, odchodzący na parafię Frysztak i ks. Marek Wygonik, mianowany od września br.

Po uroczystej Mszy św. zebraliśmy się w domu parafialnym im. Św. Jana Pawła II na dalsze świętowanie. Po obiedzie głos zabrał  sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Maciej Będziński, który wprowadził nas w zagadnienia misyjne, a mądrością serca i wnikliwością w trud misyjnej pracy zachwycił i wlał w nas entuzjazm do dalszej, owocniejszej pomocy Misjom.

Ks. Proboszcz Władysław Kret podziękował Grupie Misyjnej za zaangażowanie na rzecz misji i za inicjatywy i wkład w życie Parafii.

Następnie głos zabrała animatorka misyjna Jolanta Alibożek. Podsumowała 25 lat pracy misyjnej, jak również przedstawiła plany i zamierzenia na przyszłość. Grupy misyjne w Bieczu liczą 60 osób. Zaangażowaniem misyjnym podrywają Parafian ku modlitwie o nowych siewców Dobrej Nowiny, zwłaszcza tam, gdzie Chrystus jeszcze nie jest znany. Również Europa, która ma korzenie chrześcijańskie potrzebuje odrodzenia duchowego.

Poprzez Msze św. za misje, nowenny, adoracje Najświętszego Sakramentu po e-maile, listy do misjonarzy, spotkania dające wzrost duchowy, napełniamy się zapałem, by ponieść aż na krańce świata radosne  „Te Deum …”. Rozpala się w nas miłość, zdolna objąć ziemię i walczyć o człowieka, by pozyskać go dla Boga.

Pomoc materialną dla misji przekazujemy przez Centralę Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych lub przez misjonarzy, odwiedzających nas podczas urlopów.

Dziękujemy Założycielowi Grupy Biskupowi Janowi Styrnie, który przed 25-laty był Proboszczem Parafii p.w. Bożego Ciała. Dziękujemy Dyrekcji Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie, jak również Dyrektorom Diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych w Tarnowie i Rzeszowie. Bardzo miło wspominamy i dziękujemy Misjonarzom, Ks. Proboszczom i Ks. Opiekunom Grup Misyjnych obu Parafii, którzy przez 25 lat współpracowali z nami, z którymi P. Bóg dał nam się spotkać i doświadczyć zrozumienia i współpracy w Chrystusowym Dziele Zbawienia.

To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy wspólnie razem lub łącząc się duchowo, przeżywać tę uroczystość.

Pragnieniem naszym jest, by więcej parafii w Polsce otworzyło szerzej swoje serce na potrzeby krajów misyjnych całego świata.

 

Aby powiększyć/zapisać zdjęcie w wysokiej jakości na komputerze należy kliknąć prawym klawiszem myszy na zdjęciu i wybrać interesującą nas opcję.

Wirtualne zwiedzanie Kościoła Bożego Ciała w Bieczu

Parafie diecezji rzeszowskiej zdecydowały się na przygotowanie możliwości wirtualnego zwiedzania swoich kościołów i kaplic w internecie korzystając ze stron google. Trójwymiarowe zdjęcia pozwalają na dokładne zapoznanie się z budynkami kościołów, architekturą, wyposażeniem i detalami.

Wirtualne zwiedzanie (Zakładka „Galeria”)

Zobacz nasz kościół w Google Street View 

Google street view 1024

Prace konserwatorskie Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej – w obiektywie:

Szpital

 

fotografie z prac remontowych (tutaj – prace konserwatorskie),

film o Szpitalu Św. Jadwigi Królowej z udziałem prof. Wiktora Zina – 2004 rok (tutaj – multimedia),

film TVP 3 Rzeszów o Szpitalu Św. Jadwigi Królowej – 2003 rok (tutaj – multimedia).

Koncert Jubileuszowy w Kolegiacie p.w. Bożego Ciała w Bieczu

Chór Kolegiaty

Koncert jubileuszowy w X rocznicę posługi śpiewem Chóru Kolegiaty p.w. Bożego Ciała w Bieczu odbył się 2 lutego 2013 r.  „Panu Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.

            Z tej okazji swoje podziękowania przesłał Starosta Gorlicki Pan Mirosław Wędrychowicz. (zdjęcie podziękowań)

 

 

Biecz w hołdzie bp. Marcinowi Kromerowi

Ż prawie 5 wieków temu. Do dziś jest największą chlubą Biecza. To bp. Marcin Kromer (1512-89). Był człowiekiem, który w historii swego rodzinnego miasta zapisał się przysłowiowymi złotymi literami. „Wybitny uczony: doktor obojga praw, teolog i historyk, sekretarz Króla Zygmunta I i Zygmunta Augusta, dyplomata, proboszcz biecki, kanonik krakowski, wiśnicki, sandomierski, kielecki, i warmiński, koadiutor , następnie biskup i książę Warmii. Autor historii „O pochodzeniu Polaków ksiąg XXX”; „Polonii” (Opisu Polski szesnastowiecznej); pism religijnych i traktatów muzycznych” – czytamy w publikacji pt. „Marcin Kromer w 500. Rocznicę urodzin” wydanej przez Towarzystwo Kulturalne Biecza i Regionu im. Bp. M. Kromera. Zasługi Kromera dla miasta oraz miasto za jego czasów, przybliżyła konferencja naukowa, która 12 listopada br. Odbyła się w bieckiej kolegiacie Bożego Ciała. „Jest ona inicjatywą wieńczącą obchody jubileuszu 500- lecia urodzin naszego rodaka. Poprzedziły ją katechezy w szkołach, kazania, tematyczne spotkania dla młodzieży i osób starszych poświęcone tej zasłużonej postaci” – podkreśla ks. Dr. Władysław Kret, prepozyt bieckiej kolegiaty.

Jak wyglądał Biecz za życia Marcina Kromera? Był miastem ludnym i bogatym, przeżywającym szczególny rozkwit. Rozwinięte było tu rzemiosło oraz handel. Zamożność mieszczaństwa miała ogromny wpływ na rozwój kultury i oświaty. „W XVI  wieku ponad 100 osób z bieckiej parafii kształciło się na Akademii Krakowskiej, Bp Marcin Kromer był fundatorem stypendium dla biednych studentów z Biecza” – podkreślił ks. dr Krzysztof Szopa, wikariusz parafii katedralnej w Rzeszowie.    W życiu Marcina Kromera istotne były związki z kościołem parafialnym w Bieczu. „W tej świątyni był ochrzczony  w chrzcielnicy ufundowanej m. in. przez przodków jego matki. Tym kościołem zarządzał jako proboszcz przez blisko 2 lata, na jego rzecz zapisał w testamencie darowiznę w kwocie ok. 2,5 tys. florenów” – przypomniała Gabriela Ślawska, historyk z Towarzystwa Kulturalnego Biecza i Regionu. Marcin Kromer wspierał finansowo swoje miasto, szkołę, szpital dla ubogich. „Do dziś zachowała się wieża ratuszowa, która została dzięki niemu odbudowana po pożarze w 1522 r.,  w czasie którego spłonęło niemal całe miasto” – mówiła. Na ścianie zachodniej tej wieży widnieje herb bp. Kromera. Jego historię przybliżył dr Edward Gigilewicz z KUL. Jak podkreślił, herb Kromera zmieniał się w związku z funkcjami, które sprawował, a także w związku w obowiązującymi w okresie przedrozbiorowym tendencjami do upiększeń herbów. Sesja naukowa w bieckiej kolegiacie zgromadziła tłumy. Ciekawych prelekcji wysłuchała obok dorosłych licząca około pół tysiąca grupa młodzieży szkolnej.

„Dzięki  swym dziełom, Kromer wzniósł sobie pomnik trwalszy niż ze spiżu, bo w duszy narodu,     w sercach bieczan” – mówił w homilii podczas uroczystości 11 listopada ks. dr Sławomir Zych z KUL. Po Mszy św., w Kaplicy Kromera została odsłonięta i poświęcona tablica upamiętniająca osobę Biskupa.

Na zakończenie uroczystości, w kolegiacie bieckiej odbył się pokaz filmu dokumentalnego: „Marcin Kromer – polski Liwiusz” w reż. Jarosława Szmidta według scenariusza Mariusza Wituskiego.

 

 

 

Dorota Zańko  „NIEDZIELA”  Nr 50 – 9 XII 2012

 

 

Biecz, Kościół Bożego Ciała


Administrator's RSS Feed
Idź do góry