Dnia siódmego września 2014 r. w bieckiej Kolegiacie pw. Bożego Ciała świętowaliśmy Jubileusz 25-lecia działalności Grupy Misyjnej.

Oddaliśmy Panu Bogu 25 lat swej służby w Papieskim Dziele Rozkrzewiania Wiary (PDRW). Przygotowani przez dziewięciomiesięczną Nowennę, rozpoczętą w Święto Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny, a zakończoną w święto Jej Wniebowzięcia, w Boże Ręce, przez Bożej Matki Serce złożyliśmy wszystkie te lata: nasz czas, trud, wyrzeczenia, małe, sercem pisane modlitwy i wdowi grosz.

Mszy św. Jubileuszowej przewodniczył sekretarz krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych: Rozkrzewiania Wiary i św. Piotra Apostoła (PDRW i PDPA) ks. Dr Maciej Będziński wygłosił budujące Słowo Boże, które dotarło i poruszyło serca Parafian, gdyż wszyscy poczuli się misjonarzami aż po krańce ziemi. Podkreślił wielki udział chorych w misyjnym dziele Kościoła Świętego. My, którzy mamy bezcenny skarb wiary musimy się nią dzielić i przymnażać chwały Bożej w świecie. Powszechność Kościoła św. wnosi Chrystusa w bogactwo kultur, również uczy jak czerpać dobre wartości z różnorodności i doświadczeń narodów pielgrzymujących różnymi drogami ku Bogu Prawdziwemu.

Eucharystię koncelebrowali ks. dr Władysław Kret Proboszcz Parafii p.w. Bożego Ciała, który odprawiał Mszę św. za żyjących i zmarłych członków Grupy Misyjnej, o. Placyd Koń OFM, który przybył na Jubileusz wraz z Franciszkańską Grupą Misyjną przy Parafii pw. Św. Anny OO. Franciszkanów w Bieczu i w jej intencji ofiarował Mszę św., jak również Opiekunowie Grupy: ks. Grzegorz Czeluśniak, odchodzący na parafię Frysztak i ks. Marek Wygonik, mianowany od września br.

Po uroczystej Mszy św. zebraliśmy się w domu parafialnym im. Św. Jana Pawła II na dalsze świętowanie. Po obiedzie głos zabrał  sekretarz krajowy PDRW i PDPA ks. Maciej Będziński, który wprowadził nas w zagadnienia misyjne, a mądrością serca i wnikliwością w trud misyjnej pracy zachwycił i wlał w nas entuzjazm do dalszej, owocniejszej pomocy Misjom.

Ks. Proboszcz Władysław Kret podziękował Grupie Misyjnej za zaangażowanie na rzecz misji i za inicjatywy i wkład w życie Parafii.

Następnie głos zabrała animatorka misyjna Jolanta Alibożek. Podsumowała 25 lat pracy misyjnej, jak również przedstawiła plany i zamierzenia na przyszłość. Grupy misyjne w Bieczu liczą 60 osób. Zaangażowaniem misyjnym podrywają Parafian ku modlitwie o nowych siewców Dobrej Nowiny, zwłaszcza tam, gdzie Chrystus jeszcze nie jest znany. Również Europa, która ma korzenie chrześcijańskie potrzebuje odrodzenia duchowego.

Poprzez Msze św. za misje, nowenny, adoracje Najświętszego Sakramentu po e-maile, listy do misjonarzy, spotkania dające wzrost duchowy, napełniamy się zapałem, by ponieść aż na krańce świata radosne  „Te Deum …”. Rozpala się w nas miłość, zdolna objąć ziemię i walczyć o człowieka, by pozyskać go dla Boga.

Pomoc materialną dla misji przekazujemy przez Centralę Krajową Papieskich Dzieł Misyjnych lub przez misjonarzy, odwiedzających nas podczas urlopów.

Dziękujemy Założycielowi Grupy Biskupowi Janowi Styrnie, który przed 25-laty był Proboszczem Parafii p.w. Bożego Ciała. Dziękujemy Dyrekcji Papieskich Dzieł Misyjnych w Warszawie, jak również Dyrektorom Diecezjalnym Papieskich Dzieł Misyjnych w Tarnowie i Rzeszowie. Bardzo miło wspominamy i dziękujemy Misjonarzom, Ks. Proboszczom i Ks. Opiekunom Grup Misyjnych obu Parafii, którzy przez 25 lat współpracowali z nami, z którymi P. Bóg dał nam się spotkać i doświadczyć zrozumienia i współpracy w Chrystusowym Dziele Zbawienia.

To dla nas wielki zaszczyt, że mogliśmy wspólnie razem lub łącząc się duchowo, przeżywać tę uroczystość.

Pragnieniem naszym jest, by więcej parafii w Polsce otworzyło szerzej swoje serce na potrzeby krajów misyjnych całego świata.

 

Aby powiększyć/zapisać zdjęcie w wysokiej jakości na komputerze należy kliknąć prawym klawiszem myszy na zdjęciu i wybrać interesującą nas opcję.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.