1. Dziś zmiana tajemnic różańcowych. Po południu o godz. 15.30 nabożeństwo czerwcowe, a o godz. 16.00 Msza św.
  2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy w Oktawie Bożego Ciała uczestniczyli w Mszach św. i procesjach eucharystycznych. Szczególnie dziękujemy Panom niosącym baldachim oraz Paniom z Sodalicji św. Jadwigi Królowej niosącym relikwie św. Jadwigi Królowej – Patronki naszego miasta. Ponadto lektorom, ministrantom, dziewczynkom sypiącym kwiatki i chłopcom dzwoniącym dzwonkami. Wszystkim serdeczne – Bóg zapłać.
  3. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu będziemy wspominać: w środę Jadwigę Królową. Uroczystości w tym roku będą wyjątkowe, ponieważ w tym roku mija 15 lat od nadania imienia św. Jadwigi Królowej Zespołowi Szkół Zawodowych w Bieczu oraz 10 lat od sprowadzenia do naszej Kolegiaty Jej relikwii oraz zakończenia prac stanu surowego budynku św. Jadwigi. W związku z tymi wydarzeniami Dyrektor Szkoły wraz z młodzieżą przygotowała, jak co roku, odpowiedni program dla Uczniów Szkoły. Przypomnę tylko, że kilka lat temu została opracowana  i wytyczona przez Panią Dyrektor trasa św. Jadwigi, jak też z jej inicjatywy przez 10 lat odbywał się w Szkole Wojewódzki Konkurs Recytatorski i Plastyczny. W tym roku dla nas o godz. 17.00 przez Biecz przejedzie karoca z zaprzęgiem konnym z królową Jadwigą przed Kolegiatę, gdzie zostanie przekazana królowi Władysławowi Jagielle. Następnie cały orszak królewski będzie uczestniczył w Mszy św. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian od dzieci do najstarszych, do uczestnictwa w tym religijnym wydarzeniu. Ostatnio bowiem stara się nam narzucić organizowanie w kościele świeckich uroczystości, nie związanych z kultem Pana Boga i powagą miejsca. Po Mszy św., jak zawsze, ucałowanie relikwii św. Jadwigi Królowej oraz rozdanie obrazków, a dla dzieci cukierków. Zapraszamy.
  4. W środę po Mszy św. zbiórka ministrantów, a w piątek o godz. 17.00 spotkanie oazy.