Poniedziałek – 10.04.2017r. – Wielki Poniedziałek

6:30

6:30

+ Zofia Guzik, gr.

+ Zbigniew Brudnik 30 dz. po śm.

7:00

7:00

+ Kazimierz Tusiński

W int. Bogu wiadomej

18:00

18:00

+ Kazimierz Kosiba rocz. śm.

+ Katarzyna i Franciszek Figura; Janusz Wierzgacz

 Wtorek – 11.04.2017r. – Wielki Wtorek

6:30 + Zofia Guzik, gr.
7:00

7:00

+ Kazimierz Tusiński

+ Franciszek Bochnia

18:00

18:00

+ Maria i Władysław Głóg

+ Eugeniusz Gazda 20 r. śm.

 Środa – 12.04.2017r. – Wielka Środa

6:30 + Kazimierz Tusiński
7:00

7:00

+ Zofia Guzik, gr.

+ Wiesław Czyżykiewicz 6 r. śm.

18:00

18:00

Za Ojczyznę, Radio Maryja i dzieła przy nim powstające

+ Wanda Klesyk

 Czwartek – 13.04.2017r. – Wielki Czwartek

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Za parafian

O błog. Boże, zdrowie i potrzebne łaski w pracy duszpasterskiej dla ks. Grzegorza Stanuli

+ Zofia Guzik, gr.

+ Daniel Michalec 3 r. śm.

+ Wiesław Liana 3 r. śm.

 Piątek – 14.04.2017r. – Wielki Piątek

18:00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

 Sobota – 15.04.2017r. – Wielka Sobota

18:00

18:00

18:00

18:00

18:00

Za parafian

O błog. Boże i potrzebne łaski dla członków Róży P. Jana Kurowskiego

+ Emilia 2 r. śm. i Bolesław Mikos

+ Zofia Guzik, gr.

+ Ludwik Pyznar rocz. śm.

 Niedziela – 16.04.2017r. – Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

6:00

6:00

Za parafian

+ Kazimierz i Bogusław Oczkowicz; Maria Urzędowska

8:30

8:30

+ Helena i Władysław Uszko

+ Stefania i Wojciech Pyznar

10:00

10:00

+ Stanisław Pabis

+ Ryszard Przybyłowicz 4 r. śm.

11:30 + Zofia Guzik, gr.