PONIEDZIAŁEK 24.09.2018
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

+ Anna Kulewicz – greg.

+ Janina Hycnar

1800

1800

+ Jan Bochenek

+ Ireneusz Pyznar

WTOREK 25.09.2018
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

700

+ Anna Kulewicz – greg.  

+ Janina Hycnar

+ Elżbieta Pyznar – 2. rocznica śmierci

1800

1800

+ Lucyna i Alfred Honc – 1. rocznica śmierci

+ Ireneusz Pyznar

ŚRODA 26.09.2018 św. Kosmy i Damiana
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

+ Anna Kulewicz – greg.

+ Janina Hycnar

1700

1700

+ Jan Pietrusza

+ Ireneusz Pyznar

CZWARTEK 27.09.2018 św. Wincentego a Paulo
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

+ Anna Kulewicz – greg.

+ Jan Cygan – rocznica śmierci

1800

1800

+ Maria Marczyk – 15. rocznica śmierci

+ Ireneusz Pyznar

PIĄTEK 28.09.2018 św. Wacława
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

+ Anna Kulewicz – greg.

+ Jan Bochenek

1800

1800

+ Tadeusz, Jerzy, Antoni Smoluchowscy

+ Ireneusz Pyznar

SOBOTA 29.09.2018 św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała
630 + Zofia Rybowicz – greg.
700

700

+ Anna Kulewicz – greg.

+ Jan Bochenek

1800

1800

+ Janina Hycnar

+ Halina Stępkowicz i Stanisław Urzędowski

NIEDZIELA 30.09.2018
700 + Zofia Rybowicz – greg. zak.
830

830

+ Anna Kulewicz – greg. zak.

Dziękczynna w intencji Sióstr z Róży p. Marii Stachura – z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski

1000

1000

+ Kazimierz i Bogusław Oczkowicz oraz Maria Urzędowska

Dziękczynna z okazji święcenia granic Strzeszyn-kapliczka u państwa Rybowicz – z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski, a także o obfite plony i zachowanie od klęsk żywiołowych

1130 Za Parafian
1600 + Jan i Helena Pyznar