Konferencja Episkopatu Polski z radością przyjmuje informacje o
zmniejszającym się zagrożeniu epidemicznym w Polsce. Z wdzięcznością
myślimy o wysiłku wielu osób, wkładanym zarówno w ochronę życia i
zdrowia Polaków, jak i w przywracanie zwyczajnej aktywności
społecznej w naszej ojczyźnie. Dzięki roztropnym, choć trudnym
decyzjom, udało się ochronić wiele istnień ludzkich.
W tym kontekście bardzo ważna i potrzebna jest decyzja o kolejnych
złagodzeniach obostrzeń, dotyczących udziału wiernych w
zgromadzeniach religijnych, podobnie jak to ma miejsce w odniesieniu
do innych dziedzin życia. Siła do walki z epidemią oraz siła przywracania
zwyczajnej aktywności w naszym kraju, znajduje swoje źródło w sile
ducha, a ta została nam dana w Jezusie Chrystusie.
W tygodniach epidemii dochodziły do mnie budujące świadectwa ludzi
wierzących, którzy – choć korzystali z udzielonej im dyspensy i łączyli się
duchowo oraz za pośrednictwem środków masowego przekazu z liturgią
sprawowaną w kościołach – odczuwali wielką tęsknotę za wspólnotą
parafialną i życiem sakramentalnym.
Wobec zapowiedzianej wczoraj możliwości uczestnictwa w
zgromadzeniach religijnych większej liczbie osób, zachęcam wszystkich
wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi
duszpasterskiej, zwłaszcza zaś, aby ci, którzy tego nie uczynili,
przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej, jeszcze w
czasie wielkanocnym. Aby zaspokoić głód eucharystyczny i głód Słowa
Bożego, zachęcam do uczestnictwa w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę,
ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków
bezpieczeństwa sanitarnego.

Dziękuję kapłanom za odważne towarzyszenie wiernym w czasie
epidemii, w ramach nałożonych na Kościół ograniczeń. Jednocześnie
zachęcam księży do podejmowania nowych inicjatyw duszpasterskich,
zwłaszcza do aktywności w ramach małych grup formacyjnych oraz
cyklicznych spotkań katechetycznych, zgodnie ze wskazaniami
poszczególnych biskupów diecezjalnych. Ufam, że wkrótce, będziemy
mogli cieszyć się pełnią duszpasterskiego zaangażowania i posługi.
Wszystkich Polaków, a zwłaszcza chorych, samotnych i
cierpiących oraz tych, którzy się nimi opiekują zapewniam o mojej
modlitwie, z serca błogosławiąc.

W święto św. Macieja Apostoła
Warszawa, dnia 14 maja 2020 roku

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów

Europy (CCEE)