„Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię Emmanuel, to znaczy <Bóg z nami>” (Łk 2,23).

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku Pańskiego 2021, w imieniu kapłanów sprawujących posługę duszpasterską w parafii, pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia: przede wszystkim radości, że w małym Świętym Dzieciątku Bóg daje zbawienie, okazuje swoją czułość – pełną miłości przebaczającej i uzdrawiającej. Bożego pokoju w duszy i sercu, bo On jest z nami: „Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”.

Łaski Bożej – byśmy się w tej gonitwie życia częściej wpatrywali się ku temu, co górze. Ufności w Bożą Opatrzność, umocnienia więzi rodzinnych, pokonania wszelkich kryzysów duchowych i małżeńskich. Dużo zdrowia i niegasnącej nadziei chrześcijańskiej.  Miłego – pośród śpiewu kolęd – świętowania.

Życzenia kierujemy do wszystkich Parafian, od najmłodszych do najstarszych; a w szczególny sposób do tych, którzy przebywają zagranicą i nie będą mogli świętować razem z najbliższymi.

ks. Janusz Kurasz- proboszcz

Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice – Nieskończony
Wzgardzony – okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami.