• Obchodzimy dzisiaj Uroczystość Rocznicy Poświęcenia naszego kościoła, jest możliwość zyskania odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami. O godz. 15.30 różaniec. Po Mszy św. o godz. 16.00 spotkanie biblijne dorosłych.
  • We wtorek zakończenie nabożeństw różańcowych. Prosimy, aby dzieci uczęszczające na różaniec przyniosły we wtorek podpisane książeczki z naklejkami. Dziękujemy dzieciom i rodzicom za liczny i piękny udział w nabożeństwach różańcowych w październiku.
  • We środę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze św. do południa w porządku niedzielnym. O godz. 13.30 na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św., a po niej procesja z modlitwami za zmarłych. Podczas Mszy będziemy modlić się m. in. w intencji zmarłych polecanych w wypominkach. Popołudniu nie będzie już Mszy św. w kościele. Przed Uroczystością Wszystkich Świętych zachęcamy do skorzystania z sakramentu spowiedzi.
  • W czwartek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. o godz. 6.30, 7.00, 18.00. O godz. 10.00. w kaplicy na cmentarzu zostanie odprawiona Msza św. w intencji zmarłych, a po niej procesja i modlitwy za zmarłych wraz z wypominkami. Od 1 do 8 listopada możemy zyskać odpust zupełny w intencji zmarłych, a do końca listopada odpust cząstkowy. Należy nawiedzić cmentarz lub w naszej parafii wystarczy kościół i wypełnić zwykłe warunki uzyskania odpustu. Zwykłe warunki uzyskania odpustu to: przyjęcie Komunii św., odmówienie dowolnej modlitwy w intencjach Ojca Świętego oraz brak jakiegokolwiek przywiązania do grzechu.
  • Wypominki listopadowe połączone z różańcem w intencji zmarłych będą odprawiane codziennie w dni powszednie o godz. 17.30. Kartki na wypominki wyłożone są na stolikach.
  • Za tydzień pierwsza niedziela miesiąca – po Mszy św. o godz. 8.30 zmiana tajemnic różańcowych.
  • KALENDARZ LITURGICZNY: w sobotę wspomnienie św. Karola Boromeusza, B.
  • W ostatnim czasie tragedii pożaru doznali Państwo Mrozek z Korczyny. Są to parafianie w podeszłym wieku i wymagający opieki. Dlatego jest gorąca prośba o pomoc. W najbliższą sobotę na godz. 9.00 prosilibyśmy o przyjście mężczyzn z pilarkami do cięcia drewna. Będzie również potrzebny samochód do wywiezienia złomu. Prosimy o kontaktowanie się w tej sprawie z panem Tomaszem Trybusem. Jako Wspólnota Żywego Kościoła, poczujmy się odpowiedzialni i otwórzmy serca na potrzeby naszych parafian.
  • W tym tygodniu wypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.

– W czwartek od godz. 17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji powołań.

– W piątek Msze św. o godz. 6.15, 7.00 i 18.00. Spowiedź w piątek od godz. 17.00. Po Mszy św. w piątek adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. W piątek od godz. 8.30 odwiedziny chorych z  posługą sakramentalną.

– W sobotę po Mszy świętej wieczornej odbędzie się adoracja wynagradzająca Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Zachęcamy do wspólnej modlitwy. Zakończenie Apelem Jasnogórskim.

  • Na stoliku z prasą znajduje się nowy numer tygodnika Niedziela, a w nim m.in. artykuł pt.: „Śmierć jest częścią życia”. Zachęcamy do lektury.