Kancelaria

Kancelaria Parafialna:

Czynna codziennie w godzinach:

7:30-7:50 oraz 17:00-17:30
w zimie 16:00-16:30

Z wyjątkiem niedziel, uroczystości i pierwszych piątków miesiąca.

Idź do góry