Kapituła

W dniu 12 kwietnia 2004r. w czasie uroczystej mszy św. o godz. 10:00 miała miejsce instalacja kapituły bieckiej. Uroczystościom przewodniczył J. E. Ks. biskup Kazimierz Górny. Powołanie do istnienia Bieckiej kapituły jest powrotem do najstarszych tradycji Bieckiej Kolegiaty i Parafii Farnej. Ostatnia cząstkowa kolegiata w niepodległej Polsce powstała właśnie w Bieczu, należał on wtedy do diecezji Krakowskiej. W XV wieku istniały przy kolegiacie Bieckiej altarie (pierwsza erygowana przez biskupa Wojciecha Jastrzębca 4IV 1415r. altaria Zwiastowania NMP, następnie św. Katarzyny 1469r., Wniebowzięcia NMP i św. Zofii, Katarzyny, Małgorzaty, Doroty oraz św. Barbary, Apolonii, Agnieszki – obie erygowane w 1473r., Bożego Ciała 1482r., św. Stanisława biskupa i męczennika 1485r., św. Katarzyny i Przemienienia Pańskiego 1495r., MB Śnieżnej 1496r., św. Anny 1511r., Rozesłania Apostołów 1520r.) 18 II 1598r. Kardynał Jerzy Radziwiłł urządził i erygował na nowo kolegium mansjonarzy bieckich. Kolegium tworzyło 6 wikariuszów – mansjonarzy i 2 gracjalistów. Szczegółowych informacji o działalności bieckiego kolegium nie posiadamy.
27 grudnia 2003r. Ks. bp. Kazimierz Górny nawiązując do najstarszych bieckich tradycji powołał do istnienia drugą w Diecezji Rzeszowskiej (po Kapitule Katedralnej) Kapitułę Kolegiacką w Bieczu. Kapituła posiada własny statut. Jej skład stanowi kolegium 24 kapłanów diecezjalnych, którzy wypełniają zadania wyznaczone przez Biskupa Diecezjalnego. 12 kanoników gremialnych gremialnych i 12 honorowych mianuje Biskup Diecezjalny. Obecnie kanonikami gremialnymi zostali mianowani:
Ks. dr Władysław Kret proboszcz parafii Farnej w Bieczu – Prepozyt Kapituły Kolegiackiej,
Ks. Prałat Wiesław Bodzioch – Libusza
Ks. Prałat Stanisław Górski – „Scholastyk Kapituły” Gorlice Fara
Ks. Prałat Jan Kulpa – Święcany
Ks. Prałat Emil Midura – Gogołów
Ks. Dziekan Zygmunt Kudyba – Nienaszów
Ks. Kanonik Eugeniusz Królik – Jasło
Ks. Dziekan Tadeusz Paszek – Jasło
Ks. Kanonik Wacław Rybka – Szebnie
Ks. Kanonik Marian Putyra – „Sekretarz Kapituły” Jasło Sobniów
Ks. Kanonik Stanisław Ulaszek – „Penitencjarz Kapituły” Dąbrówka Gamrat
Ks. Kanonik Franciszek Motyka – Cieklin

Strój kanonicki stanowi czarna sutanna z fioletowymi guzikami i obszywkami, komża, mantolet koloru fioletowego, biret z fioletowym pomponem. Kanonicy używają również dystynktorium z wizerunkiem św. Jadwigi Królowej i Kolegiaty Bieckiej. /zdjęcia z prawej/
W homilii podczas mszy św. instalacyjnej Ks. Biskup przypomniał najważniejsze cnoty chrześcijańskie których wzorem jest św. Królowa Jadwiga Pani Wawelska. Są one programem działania Kapituły, ale także powinny być wyznacznikiem życia każdego chrześcijanina. W szczególny sposób wyakcentowana została wielka wiara świętej władczyni, jej ufna modlitwa przed Czarnym Krzyżem na Wawelu i w Bieckiej Kolegiacie oraz serce wrażliwe na ludzką niedolę i cierpienie, czego owocem jest między innymi szpital Świętego Ducha ufundowany w Bieczu dla ubogich, obecnie odbudowywany jako cenna i jedyna tego rodzaju pamiątka po św. Jadwidze.
Kapituła powołana została „Na większą chwałę Boga w Trójcy Świętej Jedynego i dla szerzenia kultu św. Jadwigi Królowej poprzez chrześcijańską troskę o ubogich i potrzebujących oraz wspieranie kształcenia młodzieży”
(z dekretu o utworzeniu kapituły), oraz w duchu wdzięczności za kanonizację św. Jadwigi Królowej szczególnie związanej z Bieczem gdzie od wieków otaczana jest wielką czcią i szacunkiem.

Ks. Zbigniew Pałka
Fot. Mateusz Tumidajewicz

 

 

Idź do góry