Fundacja

Fundacja na Rzecz Szpitala Ubogich w Bieczu im. Św. Jadwigi Królowej
Prezes Fundacji ks. dr Władysław Kret
38-340 Biecz ul. Bpa M. Kromera 16A
tel. 0-13/44 71 017
 
Konto dla osób pragnących wesprzeć renowację szpitala im. św. Jadwigi w Bieczu
Bank Spółdzielczy Biecz:
72 8627 0001 2002 3005 7059 0001
Za wszelkie dobro – Bóg zapłać
Krótka historia Szpitala

W Bieczu, w południowo – wschodnim rogu wzniesienia starego miasta znajduje się zachowany, lecz w znacznej ruinie, gotycki szpital związany z dobroczynną działalnością królowej Jadwigi. W tym miejscu stał pierwotny szpital św. Ducha fundowany przez Jadwigę w r. 1395 i hojnie uposażony dobrami ziemskimi w Bieczu, Krygu i Libuszy. Fundację tę potwierdzali dokumentami kolejni królowie: Zofia, Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary i Stefan Batory. Przez cały czas, aż do XIX w. na rzecz szpitala zapisywali swoje dobra liczni ofiarodawcy powodując, że należał on do najlepiej uposażonych szpitali w Polsce. Obecnie istniejący budynek jest ściśle związany z tą fundacją i powstał prawdopodobnie w XV w. W bezpośrednim sąsiedztwie szpitala zbudowano na początku XV w. kościół szpitalny p.w. św. Ducha. Administrację i duszpasterstwo szpitala św. Ducha prowadzili prepozyci spośród świeckiego kleru. Kościół szpitalny, mocą rozporządzenia ces. austriackiego Józefa II został w 2 poł. XVIII w. zniesiony. W kolejnych latach popadał w ruinę i został ostatecznie rozebrany w 2 poł. XIX w.
Królewski szpital św. Ducha ( dziś nazywany szpitalem dla Ubogich im. św. Jadwigi ) przetrwał wszystkie burze dziejowe, aż do r. 1950, kiedy to fundację upaństwowiono, a majątek ziemski nadany szpitalowi przez średniowiecznych władców polskich przejęło państwo PRL. Budynek służył jeszcze jako internat do lat 80 – tych XX w. ale nie remontowany, a po roku 1980 ostatecznie opuszczony popadł w całkowitą ruinę.
W 1997 roku, w wielkim wydarzeniu kanonizacji św. Jadwigi Królowej , ks. bp Kazimierz Górny, ordynariusz rzeszowski powołał w Bieczu okręg Caritas. W wyniku starań dyrektora Caritas diec. rzeszowskiej ks. Stanisława Słowika otrzymano za symboliczną sumę na własność budynek szpitala i parcelę z myślą ratowania tego jedyny z zachowanych szpitali fundacji św. Jadwigi Królowej. W tym celu powołana została w 2000 r. Fundacja na rzecz szpitala dla Ubogich im. św. Jadwigi Królowej, której celem jest odrestaurowanie budynku szpitala i wskrzeszenie idei miłosierdzia chrześcijańskiego na wzór św. Jadwigi – Królowej. W 2002 r. zostały wykonane plany uratowania tej budowli, która przy pomocy Bożej i ludzkiej będzie służyć najbardziej potrzebującym. Pozostanie też dla następnych pokoleń trwałą pamiątką po św. Jadwidze.
Ks.bp Kazimierz Górny napisał w r. 2002 list pasterski do diecezjan, w którym zachęcił do naśladowania dzieł miłosierdzia św. Jadwigi i zaapelował o pomoc duchową i materialną dla tego przedsięwzięcia. Wierni diecezji rzeszowskiej odpowiedzieli na ten apel bardzo pozytywnie modląc się i składając ofiary pieniężne. Również w Kolegiacie bieckiej została zaprowadzona, każdego 8 dnia miesiąca, uroczysta Msza św. z kazaniem i nowenną do św. Jadwigi. Pierwszą Mszę św. z homilią odprawił 8 czerwca 2002 r. ks. bp Edward Białogłowski. Mamy nadzieję, że modlitwa i zaangażowanie wielu Osób i Instytucji pomoże zrealizować w najbliższym czasie to przedsięwzięcie.
W intencji Ofiarodawców będą odprawiane Msze Św., oraz wszyscy zostaną wpisani do księgi. Bóg zapłać.

Idź do góry